Du skal logge ind for at skrive en note

Grønland er et land, der på mange måder sælger sig selv. Storslået natur, et unikt dyreliv og en helt særlig oprindelig kultur. I mange år var det et glansbillede, der blev brugt, når Grønland skulle sælges til udenlandske turister. I begyndelsen af 00'erne var det fx sloganet You'll never forget it, der skulle få turisterne til at komme til Grønland for at få oplevelser, de ville huske resten af livet, men Grønland som selvstændig nation var ikke en del af oplevelsen.

Det var naturen, dyrene og den gamle kultur, turisterne blev stillet i udsigt at møde, men virkeligheden levede ikke altid op til det, som reklamerne lovede. Fx er der meget langt fra billedet af den grønlandske fanger, der tager afsted med sin hundeslæde for at skaffe mad til familien, til den moderne grønlænder, der lever et helt almindeligt 8-16-arbejdsliv på kontor eller fabrik. En del moderne grønlændere har endog aldrig kørt med hundeslæde.

Du skal logge ind for at skrive en note
Gengivet med tilladelse fra Visit Greenland
Gengivet med tilladelse fra Visit Greenland
Du skal logge ind for at skrive en note

Efter overgangen til selvstyre har man fra grønlandsk side forsøgt at skabe et nyt billede af Grønland. Udover naturen og dyrelivet skal befolkningen også være en del af oplevelsen, samtidig skal turisterne også præsenteres for et mere moderne billede af grønlænderne. Sloganet for den nye brandingramme, Pioneering Nation, er 'Be a Pioneer' og spiller på tanken om grønlænderne som pionerer, både i fortiden og i samtiden.

Du skal logge ind for at skrive en note

Dem, der vælger at tager til Grønland skal altså også møde en helt unik befolkning, der muligvis ikke passer på billedet af oprindelige grønlændere, men som derimod er en blanding af en række forskellige kulturer og som samtidig er formet af det barske arktiske klima. Visit Greenland har forsøgt at fange den nutidige men stadig særlige grønlandske kultur i en række modelbilleder.

Lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Karen Thisted roser sloganet, fordi det indfanger hele Grønlands historie.

Sloganet Pioneering Nation trækker kreativt på hele den vifte af historier om eventyr og opdagelseslyst, som allerede kendetegner Grønland.

Karen Thisted: Pioneering Nation – markedsføring af Grønland under selvstyret. Tidsskriftet Grønland, nr. 3, 2012.

Karen Thisted uddyber, hvordan sloganet passer på mange forskellige epoker i den grønlandske historie. De første pionerer var inuitterne, der indvandrede til Nordgrønland omkring år 1000 og sidenhen bosatte sig i hele Grønland. Det har krævet noget helt særligt at overleve og klare sig i det meget barske grønlandske klima, uden nogen former for moderne hjælpemidler. Rigtig mange af de ting, som vi forbinder med Grønland, såsom hundeslæder, sælskindstøj og eventyrlige myter stammer tilbage fra inuitterne.

En anden gruppe pionerer, der kom til Grønland stort set samtidig med inuitterne, var nordboerne. De kom fra Island og bosatte sig i Sydgrønland, hvor de forsøgte at leve på samme måde, som de havde gjort i Island, dvs. som en form for landmænd. I takt med at klimaet i Grønland blev koldere og koldere, blev det sværere og sværere for nordboerne at klare sig, og efter ca. 500 år forsvandt de igen fra Grønland. Ingen ved helt præcist, hvordan det gik til.

De opdagelsesrejsende, der kom til Grønland i begyndelsen af 1900-tallet, var også pionerer, der ønskede at undersøge og forstå inuitternes unikke kultur. Mange af dem satte livet på spil i forsøget på at opdage hidtil ukendte sider af Grønland. Det er på grund af folk som Knud Rasmussen, Ludvig Mylius Eriksen, Jørgen Brønlund, Robert Peary og mange andre, at vi i dag har så godt kendskab til inuitternes liv og forestillingsverden.

De sidste pionerer er den nuværende grønlandske befolkning. På trods af at befolkningen består af meget få mennesker spredt ud over et meget stort landområde, her den gennem de sidste 40 år har opnået større og større selvstændighed fra Danmark. Det hidtidige højdepunkt kom i 2009, hvor Grønland fik selvstyre og dermed retten til selv at bestemme, hvilke områder der skal styres fra Grønland. Hele denne udvikling har kun været mulig på grund af de mange forskellige pionerer, der har været med til at forme Grønland.

De, der vælger at tage til Grønland, skal altså møde en helt unik befolkning, der ikke passer med billedet af de oprindelige grønlændere. Den grønlandske befolknings kultur er ikke længere "oprindelig", men derimod en blanding af en række forskellige kulturer, og befolkningen er samtidig præget af det barske arktiske klima. Visit Greenland har forsøgt at fange den særlige grønlandske kultur i en række modelbilleder.

Du skal logge ind for at skrive en note

Video: Pionerfolket

Du skal logge ind for at skrive en note
Foto: Mads Pihl - Visit Greenland
Foto: Mads Pihl - Visit Greenland
Foto: Mads Pihl - Visit Greenland
Foto: Mads Pihl - Visit Greenland
Du skal logge ind for at skrive en note

Det ændrede fokus ses også i reklamen The Big Arctic Five der er en del af Pioneering Nation kampagnen. I reklamen præsenteres potentielle turister for fem enestående arktiske attraktioner, de kan opleve, hvis de besøger Grønland.

  • hundeslæde
  • nordlys
  • is
  • pionerfolk
  • hvaler

Læs mere om kampagnen på greenland.com.

Valget er et forsøg på at holde fast i det, som altid har fascineret folk ved Grønland: den oprindelige kultur symboliseret med hundeslæden og naturen repræsenteret ved nordlys, is og hvaler.

Derudover er befolkningen blevet gjort til en attraktion i sig selv. Grønlænderne er unikke af to grunde:

  • deres fortid, hvor de udviklede en kultur, der satte dem i stand til at overleve i det barske arktiske klima,
  • deres nutid, hvor de har opnået stor selvstændighed efter mange år under dansk kontrol. Alt det har kun været muligt, fordi grønlænderne, og de, der er kommet til landet, har været pionerer og har set muligheder i et land, der på grund af sit klima og sin geografi kræver utrolig meget af dem, der vil bo der.
Du skal logge ind for at skrive en note

I videoen The Brand of Greenland fortæller Visit Greenland om den nye strategi med at brande Grønland som Pioneering Nation.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761664365. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018